test

Podczas wspólnego wieczoru, gości rozbawi do łez amerykański performer mieszkający w Polsce
od wielu lat. Profesjonalny aktor, scenarzysta, clown i mim, wywołuje uśmiechy na tw

standup

arzach
widzów, jak również prowokuje do przemyśleń. Występuje w wielu miastach wygrywając główne
nagrody na największych polskich festiwalach kabaretowych. Przedstawienia możliwe
są do przeprowadzenia zarówno w języku polskim i angielskim lub mieszane angielsko-polskie.
Program stand-upu trwa 20-40 minut.